Več naših članov je v zadnjem obdobju od Finančnega urada prejelo obvestilo, da bodo morali vračati državno pomoč, ki so jo v obliki mesečnega temeljnega dohodka prejemali v času covida, saj da so “zaslužili preveč” glede na prihodke iz prejšnjega leta. Po mnenju sindikata gre za hud finančni udarec delavcem, ki že zdaj s svojo dejavnostjo težko preživimo.

Zato pozivamo vse (ne le naše člane), ki ste v zadnjih mesecih dobili podobne pozive, da nam to skupaj z osnovnimi informacijami sporočite na info@zasuk.si. Na podlagi zbranih informacij bomo sestavili skupni odziv in poiskali rešitev za nastalo situacijo.