SMO RAZNOLIKI

Zasuk smo delavke in delavci najrazličnejših poklicev in zaposlitvenih statusov.

ZAHTEVAMO DELAVSKE STANDARDE ZA VSE DELAVCE

Zavzemamo se za pošteno plačilo našega dela ter za dosledno uveljavljanje delavskih, ekonomskih in socialnih standardov.

PROBLEME REŠUJEMO SKUPAJ

Naši odbori in delovne skupine omogočajo vsem članom aktivno vključevanje v sindikalno delovanje.

KLJUČNE NALOGE V LETU 2024

Krepitev terenske prisotnosti, sprejem kolektivne pogodbe, boj proti izkoriščanju javnih zavodov, reševanje problematike produkcijskih prostorov in podpora drugih sindikalnih bojev in družbenih akcij.

Zasuk je raznolik!

V Zasuku smo združene delavke in delavci najrazličnejših poklicev in zaposlitvenih statusov, ki delujemo na enem ali več podpodročjih  kulturno-ustvarjalnega sektorja.

Smo samozaposleni v kulturi, samostojni podjetniki in popoldanski s.p.-ji, ustanovitelji in zaposleni v enoosebnih zavodih, zadrugah in društvih, lastniki in zaposleni v d. o. o.-jih, pogodbeni delavci, študenti, dijaki, delavci na črno, upokojenci, delavci z mešanimi statusi.

Delujemo na enem, pogosto pa na vsaj dveh različnih podporočjih našega sektorja. Kot zunanje izvajalce javnih zavodov, nevladnih organizacij in podjetji nas povezuje izkoriščanje ali neplačevanje našega dela ter socialna in finančna negotovost.

Zasuk združuje vse možne poklice, od tehnika do umetnika. Dobrodošli vsi, ki se prepoznate v naši ideji in želite aktivno sodelovati ali podpreti naš skupni boj proti izkoriščanju in neplačevanju dela v kulturno-ustvarjalnem sektorju. 

Včlani se!

Probleme rešujemo skupaj!

Naši odbori in delovne skupine omogočajo vsem članom aktivno vključevanje v sindikalno delovanje. Od 31. 1. 2023 smo avtonomni člani sindikalne konfederacije Glosa-Zasuk in delujemo pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

1. Delavski odbor

Za sprotno delovanje je zadolžen Delavski odbor, ki ga sestavlja pet koordinatorjev, do 12 delegatk in delegatov religijskih odborov in koordinatorji aktivnih akcijskih skupin. Delavski odbor vodi koordinatorski odbor, ki je izvršni organ Zasuka. Vsesplošni članski sestanki potekajo enkrat mesečno v živo v Ljubljani ali drugod po Sloveniji.

Koordinatorji Zasuka:

  • Miha Blažič, splošni koordinator
  • Tina Podbevšek, koordinatorica lokalnih in regijskih odborov
  • Andraž Mali, koordinator za sindikalne boje in akcije
  • Eva Matjaž, koordinatorica za komuniciranje
  • Deja Crnović, koordinatorica za članstvo

Poleg petih koordinatorjev so v delavski odbor ZASUKa vključeni regionalni delegati RO Podravje, RO Gorenjska in RO Savinjska ter v bodoče tudi koordinatorji akcijskih skupin.

2. Lokalni in regionalni odbori

Lokalni odbori se lahko ustanovijo na pobudo vsaj 5 članic iz iste občine ali statistične regije, več njih pa se lahko poveže v regionalni odbor. 

3. Akcijske skupine

Delavski odbor lahko na svojo pobudo ali pobudo vsaj 5 članic ustanovi akcijsko skupino, ki je odprta za vse članice sindikata. Akcijske skupine se ustanovijo za reševanje določenih težav članic in članov, lahko so sektorske, regionalne ali organizirane medsektorsko okrog določenega problema. 

4. Skupščina

Najvišji organ Zasuka je skupščina, ki se redno sestaja enkrat letno, po potrebi tudi na izrednih skupščinah. Volilna skupščina poteka na vsake tri leta.

5. Nadzorni odbor

Delo sindikata nadzira Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo 3 članice, izvoljene na skupščini ZASUK-a. Članice nadzornega odbora ne morejo biti članice delavskega odbora. 

Statut Zasuka je dostopen na tem naslovu.

Zahtevamo delavske standarde za vse delavce!

Zavzemamo se za pošteno plačilo našega dela ter za dosledno uveljavljanje delavskih, ekonomskih in socialnih standardov. 

Čeprav delavci in delavke v kulturno-ustvarjalnem sektorju delamo za javno dobro in bogatimo družbo skupaj z vsemi drugimi delavkami in delavci, se naše delo v javnosti pogosto obravnava kot delo iz ljubezni, posebno poslanstvo, entuziazem ali nadarjenosti, za katero plačilo ni potrebno. To je zavajajoč in zastarel pogled na kulturno-ustvarjalno dejavnost. Tudi naše delo je delo kot vsako drugo. Zato se v sindikatu zavzemamo za pošteno plačilo našega dela, za dosledno uveljavljanje delavskih, ekonomskih in socialnih standardov. Zahtevamo celostno ureditev področja. 

Manifest Zasuka je dostopen na tem naslovu. 

Ključne naloge v letu 2024

V Zasuku smo si v prvem letu obstoja za svoj program dela naložili dva cilja in sicer izgradnjo močnega, množičnega in demokratičnega sindikata ter reševanje problema izkoriščevalskega odnosa javnih zavodov in zasebnih podjetij s katerimi sodelujemo delavke in delavci v kulturno-ustvarjalnem sektorju. V drugem letu delovanja nadaljujemo z zastavljenimi usmeritvami v letu 2023 in jih nadgrajujemo.

  1. Nadaljnja krepitev terenske prisotnosti.
  2. Sprejem kolektivne pogodbe.
  3. Nadaljevanje akcij boja proti izkoriščanju javnih zavodov. 
  4. Reševanje prostorskih stisk delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju.
  5. Podpora drugih sindikalnih bojev in družbenih akcij. 

Program Zasuka za leto 2024 je dostopen na tem naslovu.