Delavnica bo z vidika strukturnih težav kulturno-ustvarjalnega sektorja predstavila organizacijski model sindikata, osnovne metode delavskega organiziranja ter načine za doseganje sprememb. Predstavili in pogovorili se bomo o strukturnih ovirah, kot so individualizem, tekmovalnost, meritokratske paradigme ter o skupnih povezavah delavcev v sektorju, ki
delujejo v različnih pravno-formalnih oblikah, poslovnih statusih ter področjih.

Na delavnici bomo večino časa posvetili dejanskim načinom, kako v praksi uporabiti sindikalna orodja, ki temeljijo na osebnem stiku in pogovorih z delavci v sektorju, ki imamo pogosto občutek, da spremembe niso možne. Kako v specifičnih situacijah in pogovorih o partikularnih problemih nasloviti in ustvariti pogoje za solidarnost in povezovanje atomiziranih delavcev na področju kulturno-ustvarjalnega sektorja, zato da dosežemo zasuk?