V Celju je pričel delovati prvi regijski odbor Zasuka.

Za močen sindikat je nujna razvejana lokalna mreža, zato želimo v Zasuku vzpostaviti 12 regijskih odborov. Štajerska oziroma Celjani so tisti, ki so vzpostavili prvi Regijski odbor. Sestajal se bo enkrat mesečno, delegat iz Regijskega odbora pa bo vključen tudi v delo Delavskega odbora.